Main Content

Xarxa de cooperatives feministes

Xarxa de cooperació feminista

Espai de trobada, reflexió i cures que permet a totes les associades desenvolupar eines que permetin el suport mutu i l’establiment de sinergies que sorgeixin des de la intercooperació i la col·lectivització de problemàtiques compartides.